Tájékoztató a nyolcadikosok továbbtanulásáról

Szülői tájékoztató

2021. január 15.

1. A központi felvételi vizsgákról

A 9. évfolyamba történő beiskolázás esetében a felvételi kérelemről

– vagy kizárólag a tanulmányi eredmények alapján,

– vagy középiskola esetén a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján,

– vagy középiskola esetén a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönthet az intézmény.

A felvételit szervező intézmény további vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg.

Helyi szervezésű, szóbeli vizsgát csak a középiskola szervezhet, amelyik előírja a központi írásbeli vizsgán való részvételt. A szóbeli vizsga az általános felvételi eljárás időszakában, az írásbeli vizsgák lebonyolítása után, a tanév rendjében meghatározott időpontbantartható meg.

A központi írásbeli vizsgán elérhető eredmények az iskola felvételi eljárásában a megszerezhető összesített eredmény, felvételi összpontszám minimum 50%-át kell képviselnie. A középiskola választhat, hogy melyik tárgyból (magyar nyelv és/vagy matematika) kéri az adott tanulmányi a központi írásbeli vizsga eredményét.

2. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzéke

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) november 15-éig közzéteszi a honlapján (www.oktatas.hu).

A középfokú iskoláknak október 31-én felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozniuk felvételi eljárásuk rendjét.

3. A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára:

A tanulóknak, a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelezniük a központi írásbeli vizsgára.

Kérjük, a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt vigyenek magukkal. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

4. A központi írásbeli vizsga időigénye és a feladatlapok tartalma

A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

5. A kiértékelt feladatlapok megtekintése

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-útmutatóból eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendezésére állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le.

6. Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola Értékelő lapon közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat.

A 9. évfolyamra történő jelentkezés esetén az általános iskola a felvételi lapokat a KIFIR rendszerében állítja elő.

A középiskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolást