Kenyerek és rózsák

November 19-e Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Iskolánkban november 17-
én ünnepeltük. Iskolánk lelkivezetője Gubala Róbert plébános atya mesélt
tanulóinknak arról, ki volt Szent Erzsébet és milyen legenda fűződött hozzá. A
beszédet követően, megáldotta a kenyereket, melyekből iskolánk valamennyi
tanulója és dolgozója kapott.


„Mindenható örök Atyánk, Urunk és Istenünk, alázattal kérünk, Árpád-házi
Szent Erzsébet közbenjárására áldd meg mennyei áldásoddal e kenyereket. Add
meg irgalmadból, hogy mindazok, akiknek most – Árpád-házi Szent Erzsébet
kenyér-csodájára emlékezve – átnyújtjuk e kenyereket, és akik e kenyerekből enni
fognak, testüknek erőt, lelküknek üdvösséget nyerjenek belőle, Általad. Kegyesen
tarts távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését.
Ébreszd föl lelkükben a szolgáló és adakozó szeretet szellemét, mely akaratod
szerint Árpád-házi Szent Erzsébet magasztos életpéldájának követésére indítja
őket. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök
életünk és üdvösségünk; aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten, mindörökkön-örökké”. Ámen.