Akiről a nevünket kaptuk.

Bársony János 1850-ben Miskolcon született. Iskoláit részben Miskolcon, részben Egerben végezte el. 1872-ben kezdte meg pályafutását a megyeszékhelyünkön ügyvédként. Hét esztendő múlva megválasztották tiszti ügyésznek. Mint az akkori vezetők, ő is kivette a részét a politikából. A Függetlenségi 48-as Párt helyi csoportjának elnöke volt hosszú éveken keresztül. Közéleti szerepként vállalta az ügyvédi kamara felügyelőségét, tagja volt a Miskolci Takarék-pénztárnak. Kevesen tudják róla, hogy szoros barátság fűzte Herman Ottóhoz. A tudós Bársony János meghívására folytatott kutatásokat Miskolcon.

Már életében is sokat áldozott a kultúrára, a szegényekre. Az 1905. július 9-ei halála után a 140 ezer koronát kitevő vagyonából 100 ezer koronát a városi szegényápoldára hagyott. Még életében adományozta az ápoldának az akkori Rákóczi út és Rudas László utca sarkán lévő emeletes házát. A hagyatékból 40 ezer korona jutott az iskoláknak, a város szépítészeti alapjába a múzeumnak, és a helyi dalárdaegyletnek.

Ma is márványtábla őrzi iskolánk névadójának emlékét Miskolcon, a Rákóczi és a Kandia utca sarkán ezzel a Bársony János egykori háza felirattal:

„EZT A HÁZAT A VÁROSI SZEGÉNY ÁPOLDÁNAK ADOMÁNYOZTA NÉHAI BÁRSONY JÁNOS VÁROSI TISZTI ÜGYÉSZ 1905. JÚNIUS 6-ÁN”

Iskolatörténet:

Az 1970-es évek elején az akkori Miskolci Városi Tanács határozatára rendezték a Szent Anna templom környékét. Egyik napról a másikra eltűntek a földszintes házak, de lebontották a valamikori állami iskolát is. Helyette 24 millió 575 ezer forintos költséggel új iskolaépületet emeltek. A 2. Sz. Általános Iskola első tanévét 1974. szeptember 1-jén 36 pedagógussal és 426 diákkal kezdte meg Virág Ödön igazgató vezetésével. Az épület akkor a legmodernebbek közé tartozott. A tanulmányi és napközis szárny lehetővé tette a csoportbontásokat. Az aula, amely 1000 diák befogadására alkalmas, ünnepélyek, kiállítások és kulturális rendezvények színterévé is vált.

A gyereklétszám az 1980-81-es tanévig folyamatosan emelkedett. A demográfiai hullámnak köszönhetően a csúcspont is ekkor volt, hiszen 901 nebuló koptatta a padokat. E zsúfolt időszak hátrányának számított a kétműszakos tanítás. Ettől az esztendőtől egyre kevesebb gyereket írattak be, így 1984/85-től egy műszakos oktatásra váltottunk.

Kilépve a névtelenségből, az iskola alapításának 15. évfordulóján Bársony János nevét vettük föl.

Szabóné Koleszár Éva 1992-ben vette át az iskola irányítását Virág Ödöntől. A 90-es évek elején egy újabb gyereklétszám csökkenés érte el a miskolci általános iskolákat. Ennek ellenére a Bársony János Általános Iskola tanulólétszáma évről évre folyamatosan nőtt. A Bársony János Általános Iskola rangot vívott ki magának a megyeszékhelyen. Az iskola légkörét áthatja a nevelők egymás iránt megnyilvánuló megbecsülése, tisztelete, segítése. Létszámnövekedésünk együtt járt a tevékenységi rendszerünk szélesedésével. Iskolánk erőssége a kezdetektől fogva az idegen nyelvek tanítása. 1990.ben indult minisztériumi engedéllyel első osztálytól az angol nyelv oktatása felmenő rendszerben.

A norvég környezetvédelmi minisztérium által szervezett Európai Légszennyeződési Projekt környezetvédelmi méréseibe 1992-ben kapcsolódtunk be. Ez a program 6 évig tartott. A kísérletekben résztvevő 200 iskola közül az 5. helyezést értük el. Eközben sikerült felvennünk egy svéd iskolával is a kapcsolatot, amely során levelezés útján kölcsönösen bepillanthattunk egymás életébe.

A 90-es évek első felében részt vehettünk a „Savas eső mérése iskolánkban” elnevezésű vizsgálati rendszerben, az Energia Projekt keretében mértük iskolánk és az otthoni környezet energiafogyasztását. Az Európa Tanács által meghirdetett projektben „Ikeriskolák és helytörténet” címen 1992 őszétől vehettünk részt. Ez tette lehetővé, hogy egy skóciai és albániai testvériskolai kapcsolatot alakíthassunk ki. Skóciából vendégül is láthattuk az iskola képviselőit, s a mi tanulóink is csodálatos élményeket szereztek Angliában és Skóciában. Az ország általános iskolái közül elsőként nyertünk felvételt az UNESCO asszociált iskolák tagjai sorába. Ma már testvériskolai kapcsolataink nem élnek, de külföldi utakat azóta is szervezünk tanulóinknak.

A szülők kérésére 10 évig egyedi tanterv alapján az első évfolyamtól kezdve német nyelvet is oktattunk emelt szinten.

Az első számítógépek több mint 20 évvel ezelőtt érkeztek az iskolánkba. Önálló számítástechnikai laborral az 1985/86-os tanévtől rendelkezünk. A számítástechnikai, informatikai oktatás ekkor még szakköri és fakultációs keretek között folyt a tehetségesebb gyerekeknek, azóta 5. évfolyamtól emelt óraszámban oktatjuk. Az igazi áttörést az 1997/98-as tanév hozta, amikor bekapcsolódtunk a Sulinet-programba. Ekkor 7 db számítógépből álló INTERNET labor kialakítására kaptunk lehetőséget. Ma már két szaktanteremben 36 gépen oktatunk. De a könyvtárunkban is rendelkezésre áll egy korszerű számítógép, amelyet a Soros Alapítvány pályázatán nyertünk. 2013-tól 10 db digitális tábla és 26 notebook is segíti a korszerű oktatást.

Az egészségvédelem nemcsak orvosi, de pedagógiai feladat is. Ennek szellemében 1996-ban indítottunk el egy komplex egészségnevelési programot, különösen a légúti megbetegedések megelőzésére. Több éves megfigyelés tapasztalata ugyanis, hogy városi szinten egyre több gyereknél jelentkezik az asztma, az allergia. Az egészségnevelési program beindítása azt eredményezte, hogy a szülők a mi iskolánkba íratják be asztmás gyermeküket, így ezen tanulók száma évről évre nő intézményünkben is. Az ilyen betegségben szenvedő gyerekeknek 10 éven keresztül lehetőséget adtunk arra, hogy évente két alkalommal, két héten át élvezzék a lillafüredi Szent István-cseppkőbarlang gyógyító hatását.

A barlangkúra sikerén felbuzdulva az iskolánk egyik helyiségében Somadrin sóbarlangot alakítottunk ki. Az egészséges életmódra nevelés program keretében valamennyi osztályfőnök elvégezte „Az életvezetési ismeretek és készségek” személyiségfejlesztő tanfolyamot.

A tanórán kívüli tevékenységek között a tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörökön kívül a gyerekek bábozást, népi játékokat, népzenét, táncot, drámát, informatikát, egészségnevelést, képzőművészetet, és sokféle sportkört is választhatnak. Irodalmi színpadunk több éven keresztül vett részt az amerikaiak által elindított „A gondolat Odüsszeiája” elnevezésű országos találkozón, sikeres tevékenységük eredményeként külföldön is vendégszerepeltek. A Bársony Tánccsoport 2003-ban alakult, ma már három csoport tevékenykedik igen sikeresen. Több nemzetközi versenyen is indultak 2011 óta, ahol kiemelkedő eredményeket értek el.

Országos ismertséget hozott a sportban az iskolának a „Pályán maradni” focivetélkedő 1982-től, amelyet a televízió sorozatban közvetített. Nyolc győztes meccs után adta át a játék jogát az iskola csapata. ” A miskolciakra felfigyelt már a futballvilág” – írták az akkori újságok. A szuperdöntőt is megnyerték a gyerekek Zánkán, amiért lengyelországi nyaralást kaptak jutalmul.

Sikeresen kiépítettük a „COMENIUS 2000” Közoktatási Minőségfejlesztési program I. Intézményi modelljét, így iskolánk minősített iskola lett.Szakmai munkánkat változatlanul folytattuk tovább 2000. november 1-jétől Dr. Korcsmáros Attiláné igazgató vezetése alatt.

2004. július 1-jétől az önkormányzat iskolaintegrációs programja kapcsán a Bársony János Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola együtt tevékenykedett először Takács Attila, majd 2010-től Kegyes Jenő igazgató irányításával.

2015. szeptember 1-jétől a Bársony János Általános Iskola újból tagintézmény nélküli, önálló iskola lett. Eddigi pedagógiai tevékenységünket töretlenül folytatjuk tovább.