Bársony János Római Katolikus Általános Iskola

3531 – Miskolc, Bársony J. u. 27/A.

Telefon: 46/504-721 vagy 46/504-713

E-mail: igazgato@barsonykatolikus.hu

Nyitvatartás:

A szorgalmi idő alatt az iskola hétfőtől péntekig, a reggeli ügyelet időpontjától 17 óráig tart nyitva. Szervezett foglalkozás esetén a nyitva tartás meghosszabbítható az igazgató engedélyével.

A reggeli ügyelet:

A reggeli ügyelet 7 óra 00 perckor kezdődik és 7 óra 20 percig tart, amelyet a nappali ügyelet követ. A reggeli ügyeletet ellátó alkalmazott a tanulókkal a kijelölt helyen tartózkodik. Biztosítja a kulturált, hasznos időtöltést, ügyel a tanulók testi épségére, nyugalmára. A tanulni vágyók egy kijelölt tanteremben tanulhatnak. Amennyiben az időjárás megengedi, a tanulók az iskolaudvaron levegőzhetnek.

A tanítás kezdete:

A tanítás kezdete 8 óra 00 perc. Ha az érdekelt szülők beleegyezésüket adják, akkor – fél csoportban – készségtantárgyak és idegen nyelvi órák 7 óra 15 perckor is kezdődhetnek. A tanulóknak a tanítás megkezdése előtt legalább 15 perccel korábban meg kell jelenni az iskolában.