Az igénybevétel szabályai:

Az iskola igazgatója a tanév utolsó szülői értekezletén tájékoztatja a szülőket arról, hogy a következő tanévben a tantárgyfelosztás lehetőségei szerint, előre láthatóan milyen szakköri, sportköri foglalkozások, művészeti körök, előkészítő tanfolyamok indulnak majd. Körvonalazza, hogy ezeket a foglalkozásokat a pedagógusok közül ki fogja tartani. Ennek ismeretében a tanulók a szorgalmi év utolsó napjáig adhatják le jelentkezésüket a foglalkozásokra.

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott foglalkozásra, a tanítási év végéig köteles azon részt venni.