A Bársony János Általános Iskola a belvárosban, a Szent Anna tér közelében található. Autóval, villamossal, autóbusszal jól megközelíthető. 8 évfolyamos, 16 tantermes, otthonosan berendezett lakótelepi oktatási intézmény. Környezetünk tágas, tiszta, rendezett. Egy játszóudvarunk és három sportudvarunk nyújt jó lehetőséget a gyerekek mozgásigényének kielégítésére. Tornateremmel, tornaszobával, konditeremmel, 600 adagos főzőkonyhával rendelkezünk. Tágas, impozáns aulánk sok rendezvényünk színtere. A tantermek szépek, rendezettek barátságosak. Iskolánkban gyermekközpontú, nyugodt hangulatú nevelő-oktató munka folyik. Stabil, korszerű alapismereteket oktatunk, tanulási képességeket fejlesztünk, hogy elősegítsük gyermekeink egészséges testi, szellemi, erkölcsi fejlődését. Tanulóink megfelelő fejlődése érdekében törekszünk a szülőkkel való jó együttműködésre.

Kiemelt képzési területeink

Nyelvoktatás

Iskolánk erőssége a kezdetektől fogva az idegen nyelvek tanítása. A hozzánk beiratkozó gyerekek már első osztálytól tanulhatják az angol nyelvet. Első osztálytól intenzív nyelvi csoportokat indítunk, melybe az 1. félévi eredmények alapján lehet bekerülni. Kisiskolás korban a gyerekek megismerkedhetnek a párbeszédekkel, versekkel, mondó¬kákkal, dalokkal, játékokkal, melyek a nyelv világába repíthetik őket. Negyedik osztálytól kislétszámú normál és intenzív csoportokat, ötödik osztálytól pedig normál és emelt szintű csoportokat szervezünk. A csoportok között a tanuló teljesítménye alapján biztosítjuk az átjárhatóságot. A tanórákon kívül számtalan lehetőséget biztosítunk az angol nyelv minél biztosabb elsajátítására. Tanulóink számos városi és megyei versenyen vesznek részt évről évre nagyon jó eredménnyel. Sok tanulónk jó eséllyel jelentkezik a város középiskoláinak angol tagozatára is. Matematika Első osztálytól emelt szintű matematika oktatást szervezünk csoportbontásban. Az emelt csoportba az 1. osztály 1. félév matematika eredménye alapján kerülhetnek be a tanulók. A csoportok között átjárhatóság van.

Informatika

Két, jól felszerelt szaktanteremben, 38 gépen tanulhatják a tanulók ezt a fontos tárgyat. Minden gépünk internet csatlakozással ellátott. Az alsó tanulók számára szakköri kereteket tudunk biztosítani az alapok elsajátítására. Napközis időben és tanulószobán is lehetőség van a számítógépek használatára. A felső tagozatosok számára is szervezünk informatika szakköröket, melynek eredményeképp a 7-8. osztályban több tanulónk teszi le az ECDL vizsgát, amely a továbbtanulásnál komoly előnyt jelent számukra.

Egészségnevelés

Az egészségvédelem nemcsak orvosi, pedagógiai feladat is. Ennek szellemében 18 éve indítottunk el egy komplex egészségnevelési programot, melynek célja a tanulók egészségvédelme, életbarát környezet kialakítása, pozitív életmódminták elsajátítása. Kiemelt feladatunknak tekintjük a légúti betegségben szenvedő gyerekek¬kel való foglalkozást. Iskolánk egyik helyiségében Somadrin sóbarlan¬got alakítottunk ki, melyet minden tanulónk ingyenesen használhat. A sóbarlangban lévő klímaoldat alkalmas minden légzőszervi és pollenallergiás betegség tüneteinek enyhítésére. Az egészséges életmódra nevelés program keretében valamennyi osztályfőnök elvégezte „Az életvezetési ismeretek és készségek” személyiségfejlesztő tanfolyamot. Minden nevelőnk kiemelt feladatának tekinti a tanulók egészséges életmódra szoktatását. Rendszeresen szervezünk egészségnapot is.

Gyógytestnevelés

Szakképzett gyógytestnevelő irányításával gyógytestnevelés órákat helyben tartunk. Az arra rászoruló gyerekek a Selyemréti Uszodába járnak gyógyúszásra.

Szabaidő

A tanulók szabadidejének hasznos eltöltésében irányító szerepet tölt be a diákönkormányzat. Minden évben színvonalas farsangot, Bársony-napot sportnapot, discot, stb. szerveznek. A napközis csoportok rendszeresen járnak úszni, ill. a téli időszakban korcsolyázni. Ezeket a foglalkozásokat szakképzett edzők irányítják.

Szakkörök, tehetséggondozás

Délutánonként különféle szakkörökön fejleszthetik tudásukat, képességeiket és sokféle sportkör közül is választhatnak a tanulóink. Helyben tart iskolánkban szolfézs és zongora órákat az Egressy Béni – Erkel Ferenc Zeneiskola . Rendkívül népszerű iskolánkban a táncoktatás. A gyerekek több csoportban vesznek részt ezeken az órákon, s szerepelnek iskolai és városi rendezvényeken. Tánccsoportunk nemzetközi eredményekkel is büszkél-kedik. Nagy sikerrel működnek drámafoglalkozásaink . Az itt elvégzett helyzet-gyakorlatok, beszéd- és mozgás-játékok által nagymértékben fejlődik a tanulók személyisége . Minden tanévben indul többféle ingyenes felvételire felkészítő foglalkozásunk is a középiskolai megmérettetés sikerességéért.